//УИХ-д анх удаа сонгогдсон гишүүдийн амьжиргаа хэрхэн өөрчлөгдөв?

УИХ-д анх удаа сонгогдсон гишүүдийн амьжиргаа хэрхэн өөрчлөгдөв?

2016 оны сонгуулиар УИХ-д анх удаа сонгогдсон “рүүки-40” гишүүний маань амьжиргаа өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн “ахиж/дордсон” болохыг ХОМ-ээс шүүж үзлээ. Гишүүдийн Өөрийн орлого, Гэр бүлийн орлого, Хадгаламж, Зээл гэсэн дөрвөн үзүүлэлт тус бүрд анхаарал татахуйц өөрчлөлт гарсан гишүүдийн мэдээллийг танилцуулж байна. УИХ-ын гишүүн болохоосоо өмнө буюу 2015 оны мэдүүлэг 2016, 2017 онуудад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг нэмэлт тайлбаргүй хүргэж байна.

Мэдээллийн эх сурвалж: АТГ, Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 

1. ӨӨРИЙН ОРЛОГО


М.Билэгт

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
10,800 931,366 174,685
Өсөлт 2016/2015:
86 дахин өссөн
2017/2015:
16 дахин өссөн

Н.Амарзаяа

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
20,400 38,747 110,633
Өсөлт 2016/2015:
1.9 дахин өссөн
2017/2015:
5.4 дахин өссөн

Т.Аюурсайхан

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
13,551 195,931 70,051
Өсөлт 2016/2015:
14.5 дахин өссөн
2017/2015:
5.2 дахин өссөн

Г.Мөнхцэцэг

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
25,176 41,889 118,353
Өсөлт 2016/2015:
1.7 дахин өссөн
2017/2015:
4.7 дахин өссөн

Д.Гантулга (гишүүн асан)

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
16,374 105,983 73,343
Өсөлт 2016/2015:
6.5 дахин өссөн
2017/2015:
4.5 дахин өссөн

Х.Нямбаатар

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
29,905 14,381 111,766
Өсөлт 2016/2015:
0.5 дахин өссөн
2017/2015:
3.7 дахин өссөн

Л.Энхболд

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
89,400 570,466 315,952
Өсөлт 2016/2015:
6.4 дахин өссөн
2017/2015:
3.5 дахин өссөн

Д.Тогтохсүрэн

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
41,580 319,612 142,743
Өсөлт 2016/2015:
7.7 дахин өссөн
2017/2015:
3.4 дахин өссөн

Л.Мөнхбаатар

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
12,000 137,241 28,353
Өсөлт 2016/2015:
11.4 дахин өссөн
2017/2015:
2.4 дахин өссөн

2. ГЭР БҮЛИЙН ОРЛОГО


Г.Солтан

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
4,176 342,000
Өсөлт 2016/2015:
2017/2015:
82 дахин өссөн

А.Сүхбат

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
4,463 46,057 189,170
Өсөлт 2016/2015:
10.3 дахин өссөн
2017/2015:
42.4 дахин өссөн

Б.Саранчимэг

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
1,400 70,149 36,761
Өсөлт 2016/2015:
50.1 дахин өссөн
2017/2015:
26.3 дахин өссөн

Ж.Бат-Эрдэнэ

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
37,800 185,201 923,839
Өсөлт 2016/2015:
4.9 дахин өссөн
2017/2015:
24.4 дахин өссөн

Г.Мөнхцэцэг

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
7,800 72,200 102,200
Өсөлт 2016/2015:
9.3 дахин өссөн
2017/2015:
13.1 дахин өссөн

М.Оюунчимэг

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
30,000 70,000 357,000
Өсөлт 2016/2015:
2.3 дахин өссөн
2017/2015:
11.9 дахин өссөн

Л.Элдэв-Очир

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
7,960 9,700 89,700
Өсөлт 2016/2015:
1.2 дахин өссөн
2017/2015:
11.3 дахин өссөн

А.Ундраа

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
28,000 32,000 142,288
Өсөлт 2016/2015:
1.1 дахин өссөн
2017/2015:
5.1 дахин өссөн

Н.Цэрэнбат

# 2015 2016 2017
Жилийн орлого
/мян.төг/
18,720 32,737 85,727
Өсөлт 2016/2015:
1.7 дахин өссөн
2017/2015:
4.6 дахин өссөн

 

3. ХАДГАЛАМЖ, ХАРИЛЦАХ, БЭЛЭН МӨНГӨ, ТӨЛБӨРИЙН ДАНС, КАРТ ҮЛДЭГДЭЛ


3.1 Хамгийн их өссөн

Б.Дэлгэрсайхан

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
376,864 596,377 3,478,549
Өсөлт 2016/2015:
1.6 дахин өссөн
2017/2015:
9.2 дахин өссөн

Г.Солтан

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
45,520 12,300 380,432
Өсөлт 2016/2015:
3.7 дахин буурсан
2017/2015:
8.4 дахин өссөн

А.Сүхбат

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
24,998 52,819 106,051
Өсөлт 2016/2015:
2.1 дахин өссөн
2017/2015:
4.2 дахин өссөн

Г.Тэмүүлэн

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
121,390 113,410 257,225
Өсөлт 2016/2015:
~10% буурсан
2017/2015:
2.1 дахин өссөн

Н.Оюундарь

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
216,552 197,719 332,874
Өсөлт 2016/2015:
~10% буурсан
2017/2015:
1.5 дахин өссөн

Ж.Ганбаатар

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
13,231,635 18,209,877 19,653,371
Өсөлт 2016/2015:
1.4 дахин өссөн
2017/2015:
1.5 дахин өссөн

3.2 Хамгийн их буурсан

Ц.Гарамжав

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
12,000,464 31,950 40,915
Өсөлт/Бууралт 2016/2015:
376 дахин буурсан
2017/2015:
293 дахин буурсан

Г.Мөнхцэцэг

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
59,634 89,808 816
Өсөлт/Бууралт 2016/2015:
1.5 дахин өссөн
2017/2015:
73 дахин буурсан

Т.Аюурсайхан

# 2015 2016 2017
Үлдэгдэл
/мян.төг/
40,181 40,312 1,484
Өсөлт 2016/2015:
өөрчлөгдөөгүй
2017/2015:
27 дахин буурсан

 

4. ЗЭЭЛ


Б.Батзориг

# 2015 2016 2017
Зээлийн дүн
/мян.төг/
1,866,533 668,945

Г.Солтан

# 2015 2016 2017
Зээлийндүн
/мян.төг/
213,300 204,300 655,550

Х.Нямбаатар

# 2015 2016 2017
Зээлийн дүн
/мян.төг/
100,000 100,000

Н.Амарзаяа

# 2015 2016 2017
Зээлийн дүн
/мян.төг/
37,000 28,000 82,275

Ж.Бат-Эрдэнэ

# 2015 2016 2017
Зээлийндүн
/мян.төг/
85,000

Т.Аюурсайхан

# 2015 2016 2017
Зээлийн дүн
/мян.төг/
300,000