//“ГАН ҮЗЭГ 2019” сэтгүүл зүйн салбарын оны тэргүүн наадмын шалгаруулалт эхэллээ

“ГАН ҮЗЭГ 2019” сэтгүүл зүйн салбарын оны тэргүүн наадмын шалгаруулалт эхэллээ

Монголын Сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэл /МСНЭ/-ийн мэргэжлийн сэтгүүл зүйн үнэлэмжийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг оны шилдгүүдийг шалгаруулах “Ган үзэг 2019” наадмын шалгаруулалт эхэллээ.

“Ган үзэг-2019” наадамд “Шилдэг сэтгүүлч”, “Шилдэг редактор”, “Орон нутгийн шилдгүүд”, “Шилдэг бүтээл”, “Шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага” гэсэн номинаци тус бүрээр шилдгийг шалгаруулах ба шагналын сан 100 сая төгрөг байх юм.

Шилдгийн номинацид нэр дэвшүүлэх бүтээл, сэтгүүлч, уран бүтээлч, байгууллагад тавих шаардлага, шалгаруулах журам, шагналын сан, шалгаруулалтын хугацаа зэргийг дараах удирдамжаас авч болох юм байна.

ЗОРИЛГО: Мэргэжлийн сэтгүүл зүйн үнэлэмжийг дээшлүүлэх

ШАЛГАРУУЛАХ НОМИНАЦИ: “Шилдэг сэтгүүлч”, “Шилдэг редактор”, “Орон нутгийн шилдгүүд”, “Шилдэг бүтээл”, “Шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага” гэсэн номинаци тус бүрээр шилдгийг шалгаруулна.

ШАГНАЛЫН САН: 100.000.000 /нэг зуун сая/ төгрөг

1. ШИЛДЭГ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Шилдгээр шалгарсан байгууллага тус бүрт 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийн урамшуулал дагалдана.

Шилдэг телевиз – 1
Шилдэг радио- 1
Шилдэг сонин – 1
Шилдэг мэдээллийн сайт – 1
Шилдэг сэтгүүл – 1
2. ШИЛДЭГ СЭТГҮҮЛЧ

Шилдгээр шалгарсан сэтгүүлч тус бүрт 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгийн урамшуулал дагалдана.

Телевизийн шилдэг сэтгүүлч – 1
Радиогийн шилдэг сэтгүүлч -1
Сонины шилдэг сэтгүүлч -1
Мэдээллийн сайтын шилдэг сэтгүүлч – 1
Сэтгүүлийн шилдэг сэтгүүлч – 1
Гэрэл зургийн шилдэг сэтгүүлч -1
Шилдэг судлаач -1
3. ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ

Шалгарсан бүтээл тус бүрт 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгийн урамшуулал дагалдана.

Телевизийн шилдэг бүтээл – 1
Радиогийн шилдэг бүтээл – 1
Сонины шилдэг бүтээл – 1
Мэдээллийн сайтын шилдэг бүтээл – 1
Сэтгүүлийн шилдэг бүтээл – 1
4. ОРОН НУТГИЙН ШИЛДГҮҮД

Шилдгээр шалгарсан орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага тус бүрт 3.000.000 /гурван сая/, шилдэг сэтгүүлчид 2.000.000 /хоёр сая/ төгрөгийн урамшуулал дагалдана.

Орон нутгийн шилдэг сонин, сэтгүүл– 1
Орон нутгийн шилдэг радио – 1
Орон нутгийн шилдэг телевиз – 1
Орон нутгийн шилдэг сайт – 1
Орон нутгийн сайтын шилдэг сэтгүүлч -1
Орон нутгийн сонин, сэтгүүлийн шилдэг сэтгүүлч -1
Орон нутгийн телевизийн шилдэг сэтгүүч- 1
Орон нутгийн радиогийн шилдэг сэтгүүлч-1
5. ШИЛДЭГ РЕДАКТОР

Шилдгээр шалгарсан редактор тус бүрт 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгийн урамшуулал дагалдана.

Телевизийн шилдэг редактор – 1
Радиогийн шилдэг редактор -1
Сонины шилдэг редактор -1
Мэдээллийн сайтын шилдэг редактор – 1
Сэтгүүлийн шилдэг редактор – 1
Хэвлэл мэдээлэл, сэтгүүлзүйн салбарын шилдэг менежер -1
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

-Нэр дэвшиж буй сэтгүүлч, бүтээл, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажлын үзүүлэлт нь тухайн оных байна.

-Нэр дэвшүүлэхдээ тухайн редакци, байгууллагын хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн хуралдааны тэмдэглэлийг хавсарган ирүүлнэ.

-Нэр дэвшсэн сэтгүүлчдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, тус салбарт ажилласан түүхийг заавал хавсаргасан байна.

-Нэр дэвшүүлж буй үндэслэлд тухайн сэтгүүлч, ажилтан, бүтээл, байгууллагын ажлын шинэлэг байдал, сэтгүүлзүйн мэргэжлийн түвшин, МСНЭ-ийн гишүүнчлэл, татвар төлөлтийн байдлыг заавал тодруулан дурдсан байна.

-Нэг бүтээлийг нэг номинацид нэр дэвшүүлнэ.

-Нэр дэвшсэн бүтээл, сэтгүүлч, ажилтан, байгууллагын шалгаруулалтыг дараах хэлбэрээр шалгаруулна.

Мэргэжлийн экспертүүдийн санал дүгнэлт 40 хувь
Салбарын мэргэжлийн холбоодын санал дүгнэлт 30 хувь
МСНЭ-ийн Удирдах зөвлөлийн санал 30 хувь
НЭР ДЭВШИГЧДИЙН БҮТЭЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХАЯГ

Сүхбаатар дүүрэг. 11-р хороо. 7-р хороолол. Ногоон нуурын 101. Pro ONE оффис төв. 402 тоот. Утас: 11-330948, 70000948, 99736725

И-Мэйл: mseonline@yahoo.com

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

2019 оны 11 дүгээр сарын 01-нээс 11 сарын 22-ны 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна.

Шилдгүүдийг “Ган үзэг-2019” Сэтгүүл зүйн салбарын оны тэргүүн наадам дээр зарлаж, шагналыг гардуулна.

МОНГОЛЫН СЭТГҮҮЛЧДИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН

АЖЛЫН АЛБА