//ГЕГ: Гаалийн татвар огт нэмэгдээгүй

ГЕГ: Гаалийн татвар огт нэмэгдээгүй

Импортын барааны гаалийн татварын хувь хэмжээг Монгол Улсын Их Хурлаас тогтоодог. УИХ-ын 1999 оны 27 дугаар тогтоолоор Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоож өгсөн.

Үүнээс хойш энэхүү тогтоолд 2022, 2023 онуудад зөвхөн АИ-92 автобензиний гаалийн татварыг тэглэх зорилгоор 2 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орж, татварыг бууруулсан байдаг. Тиймээс импортын гаалийн татвар огт нэмэгдээгүй, хэвээрээ гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж байна.  

Гаалийн татвар тогтоох, өөрчлөх, хөнгөлөх зэрэг нь УИХ-ын бүрэн эрхийн хүрээний асуудал тул гаалийн байгууллага бие даан гаалийн татварт өөрчлөлт оруулах ямар ч хуулийн зохицуулалтгүй.

Эх сурвалж: ГЕГ