//Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын босго оноо батлагджээ

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын босго оноо батлагджээ

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын болон бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх элсэлтийн ерөнхий шалгалтын босго оноо батлагдлаа.

Эх сурвалж:  Нийслэлийн Боловсролын газар