//“Монголын Маркетинг Менежментийн Хүрээлэн”-гээс “GrandAwards-50” наадмын Шилдгүүдийг нэрлэж байна

“Монголын Маркетинг Менежментийн Хүрээлэн”-гээс “GrandAwards-50” наадмын Шилдгүүдийг нэрлэж байна