//Хан-Уул дүүргийн сургуулиуд хоёр ээлжээр хичээллэнэ

Хан-Уул дүүргийн сургуулиуд хоёр ээлжээр хичээллэнэ

Мөн 2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 740 ортой 2 цэцэрлэгийн барилга / 4 дүгээр клиник сувилал, 28 дугаар цэцэрлэг/, 3 цэцэрлэгийн өргөтгөл /49, 53, 73 дугаар цэцэрлэг/ тус тус ашиглалтад орох юм байна. Ийнхүү шинэ хичээлийн жилд Хан-Уул дүүргийн сургуулиуд хоёр ээлжээр хичээллэж эхэлнэ.