//Гадаад улсаас ирж буй зорчигчдын анхааралд

Гадаад улсаас ирж буй зорчигчдын анхааралд

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалт нэмэгдэж байгаа болон сармагчны цэцэг өвчнийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2022 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр “Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал” гэж зарласантай холбогдуулан 2022 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлэн гадаад улсаас Монгол Улсад ирэх зорчигчдоос “Эрүүл мэндийн мэдүүлэг”-ийг бөглүүлэн авч, тандалт хийж байна. 

Эрүүл мэндийн хуудас татаж авах:

Англи/Mонгол              Хятад/Монгол           Орос/Монгол

КОНСУЛЫН ГАЗАР