//“Ковид-19”-ийн халдвар аваад эмнэлэгт болон гэрээр эмчлүүлж буй иргэдийн анхааралд…

“Ковид-19”-ийн халдвар аваад эмнэлэгт болон гэрээр эмчлүүлж буй иргэдийн анхааралд…

“Ковид-19”-ийн халдвар аваад эмнэлэгт болон гэрээр эмчлүүлж буй иргэд зааврын дагуу хэрэгжүүлээрэй.