//Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарыг огцруулах баримтын талаар мэдээлэл хийж байна

Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарыг огцруулах баримтын талаар мэдээлэл хийж байна

Иргэний нийгмийн байгууллагууд, ТББ-ууд нэгдэн шүүхийн шинэчлэлийн талаар болон Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарыг огцруулах баримтын талаар мэдээлж байна.

Gogo LIVE

Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарыг огцруулах баримтын талаар мэдээлэл хийж байна

Posted by gogo.mn on Sunday, June 23, 2019

Иргэний нийгмийн байгууллагууд, ТББ-ууд нэгдэн шүүхийн шинэчлэлийн талаар болон Улсын дээд шүүхийн шүүгч нарыг огцруулах баримтын талаар мэдээлж байна.