//Өнөөдөр АстраЗенека, ВероЦел вакцины давтан тун болон 45-аас дээш насны иргэдийн ВероЦел вакцины I тун хийнэ.

Өнөөдөр АстраЗенека, ВероЦел вакцины давтан тун болон 45-аас дээш насны иргэдийн ВероЦел вакцины I тун хийнэ.

Өнөөдөр АстраЗенека, ВероЦел вакцины давтан тун болон 45-аас дээш насны иргэдийн ВероЦел вакцины I тун хийнэ.