/Сурталчилгаа

Сурталчилгаа

өабөаужаужа

БАЙРШИЛ ҮНЭӨДӨР
A байрлал 250.000₮ 1 өдрөөр
B байрлал 100.000₮ 1 өдрөөр
C байрлал 80.000₮ 1 өдрөөр
D байрлал 150.000₮ 1 өдрөөр