/Бидний тухай

Бидний тухай

Shilen.mn мэдээллийн сайт нь Монголын Маркетинг Менежментийн Хүрээлэнгийн салбар байгууллага юм.

Бид мэдээллийн ил тод байдлыг эрхэмлэж ажиллах болно.