//Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр “Ирээдүй өөд итгэл хайрлая” сайн үйлсийн тоглолт ганцхан удаа тоглогдох гэж байна

Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр “Ирээдүй өөд итгэл хайрлая” сайн үйлсийн тоглолт ганцхан удаа тоглогдох гэж байна

Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр Ирээдүй өөд итгэл хайрлая сайн үйлсийн тоглолт ганцхан удаа тоглогдох гэж байна.Тус тоглолтын дэлгэрэнгүйг доорх видеоноос хүлээн авч үзнэ үү.