//Транзит тээвэр нэвтрэх явцдаа зам дагуу тоглож байсан хүүхдүүдэд машины цонхоор чихэр шидэж өгсөн зөрчил гаргажээ

Транзит тээвэр нэвтрэх явцдаа зам дагуу тоглож байсан хүүхдүүдэд машины цонхоор чихэр шидэж өгсөн зөрчил гаргажээ

2020 оны 09 сарын 04-ний өдөр ОХУ-ын бараа бүтээгдэхүүний транзит тээвэр нэвтрэх явцдаа Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд зам дагуу тоглож байсан хүүхдүүдэд машины цонхоор чихэр шидэж өгсөн зөрчил гарч 6,7,9,12 настай 4 хүүхэд, 5 настай 2 хүүхдийг асран хамгаалагчийн хамт тус сумын эмнэлэгт тусгаарлалтад авч, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийлгүүлэн хяналт тавьж ажиллалаа.

Эх сурвалж: Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар