//Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглолоо

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглолоо

“Ковид-19” цар тахлын эрсдэл өндөр байгаатай холбогдуулан халдвар хамгааллын дэглэм алдагдахаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах тухай иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлын дагуу аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 22 дугаар хуралдааны шийдвэрээр 2020 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн аймгийн хэмжээнд олон нийтийг хамарсан хурал, жагсаал, цуглаан, сургалт, баяр ёслол, хурим найр, уралдаан, тэмцээн, дугуйлан зохион байгуулах мөн цахим тоглоомын газар, диско болон бүжгийн баар, соёл үйлчилгээний төв буюу олон хүнийг хамруулан хурим, найрын үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг газруудыг болон шашны байгууллагын нийтэд үйлчлэх үйл ажиллагааг түр хугацаагаар хориглолоо.

Мөн гэрийн нөхцөлд 20-оос дээш хүнийг хамарсан хурим, найр хүлээн авалтын арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх шийдвэр гаргалаа.

Эх сурвалж: Баян-Өлгий Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар