//Асаах шаардлагагүй гэрэл, цахилгаан хэрэгслээ салгаж эрчим хүчээ хэмнэцгээе!

Асаах шаардлагагүй гэрэл, цахилгаан хэрэгслээ салгаж эрчим хүчээ хэмнэцгээе!

Асаах шаардлагагүй гэрэл, цахилгаан хэрэгслээ салгаж эрчим хүчээ хэмнэцгээе!