//COVID-19: Гэртээ орохоос өмнө анхаарах зүйлс, өрх гэрт хийх цэвэрлэгээ

COVID-19: Гэртээ орохоос өмнө анхаарах зүйлс, өрх гэрт хийх цэвэрлэгээ

COVID-19: Гэртээ орохоос өмнө анхаарах зүйлс, өрх гэрт хийх цэвэрлэгээ. АУ-ны доктор Б.Сувд НЭМҮТ-ийн албаны дарга