//Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх санал өглөө

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх санал өглөө

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Нийслэлийн 48 дугаар ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн спорт танхимд байрлаж буй УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн 23 дугаар тойргийн 8 дугаар хэсгийн хорооны санал авах байранд морин цагт очиж, УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн саналаа өгөв.

Тус хэсгийн хороонд БЗД-ийн 1300 гаруй иргэн саналаа өгөх бүртгэлтэй бөгөөд 11:30 цагийн байдлаар сонгогчдын ирц 20 хувьд хүрсэн байв. Энэ нь өмнөх сонгуулиудын ирцтэй харьцуулахад өндөр үзүүлэлт төдийгүй иргэд сонгогчдын идэвх маш сайн байгааг харуулж байна гэж хэсгийн хорооны дарга онцолж байв.

УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн БЗД-ийн 23 дугаар тойрог нь нийт 53 хэсгийн хороотой бөгөөд 381 иргэний саналыг зөөврөөр авсан бол нийт 112,083 иргэн санал өгөхөөс 12:00 цагийн байдлаар 24,564 нь саналаа өгч 21 хувийн ирцтэй байгаа аж.