//Архангай аймгийн хэмжээнд 1804.8 мянган толгой эх мал төллөжээ

Архангай аймгийн хэмжээнд 1804.8 мянган толгой эх мал төллөжээ

Архангай аймгийн хэмжээнд энэ онд 2.053.2 мянган толгой хээлтэгч мал төллөхөөс 2020 оны 06 сарын 10-ны байдлаар 1804.8 мянган толгой эх мал төллөж 1533.3 мянган толгой төлийг 85.1 хувьтай бойжуулж байна.

Мал төлөлтийг авч үзвэл нийт төллөвөл зохих эх малаас бод малын 70.9 хувь, бог малын 90.4 хувь нь төллөж нийт төллөх эх малын 87.9 хувь нь төллөсөн. Том малын зүй бус хорогдлоор 285.4 мянган толгой мал хорогдсон нь нийт малын 4.6 хувийг эзэлж байна.