//Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон этгээдүүдийг илрүүллээ

Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон этгээдүүдийг илрүүллээ

Ховд аймгийн Булган сумын нутагт хууль бусаар ашигт малтмал олборлож боловсруулсан 4 этгээдийг илрүүлэн тээрмийг битүүмжилж, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс хамтдаа урьдчилан сэргийлье.