//Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан реклам сурталчилгааны самбаруудыг буулгаж байна

Зөвшөөрөлгүй байрлуулсан реклам сурталчилгааны самбаруудыг буулгаж байна

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга бөгөөд Ерөнхий менежерийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/81 дугаартай тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг Төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто замын дагуу зөвшөөрөлгүй байрлуулсан гадна реклам чимэглэл, мэдээлэл, сурталчилгаа, хаягийн байгууламжийн ашиглалтын байдалд НМХГ, УБ хотын ЗАА, Хотын стандарт, инженерчлэлийн газар дүүргүүдийн ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтарсан хяналт шалгалт хийж байна.

Шалгалтаар нийт 368 ААНБ-ын 246 хаяг рекламны байгууламжийг буулгаж гудамж, явган хүний замыг чөлөөллөө. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна

Эх сурвалж: НМХГ