//Өмнөговь аймгийн хүнсчдийн холбоо нэг сая төгрөгийг онцгой комисст хандивлав

Өмнөговь аймгийн хүнсчдийн холбоо нэг сая төгрөгийг онцгой комисст хандивлав

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд иргэд, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын үүрэг оролцоо хамгийн чухал байгаа юм.

Өмнөговь аймаг дахь Хүнсчдийн холбооны Өнөд өвлөх урлахуй ХХК, Тост говь ХХК, Булган хорго цех, Говь хүнс хиамны үйлдвэр, Задат ХХК, Гурван манх ХХК, Их говийн төгөл ХХК, Хатан хармаг ХХК, Олз буян дэлгэрэх ХХК зэрэг аж ахуйн нэгжүүд аймгийн Онцгой комисст нэг сая төгрөгийг хандивлалаа.