//Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 1115 ор бүхий тусгаарлах байрыг бэлтгэжээ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 1115 ор бүхий тусгаарлах байрыг бэлтгэжээ

Улсын онцгой комиссоос Өмнөговь аймгийн Онцгой комисст тусгаарлах байрыг бэлтгэх үүрэг чиглэлийг өгсөн. Тус чиглэлийн дагуу эхний ээлжинд төр хувийн хэвшил, магадлан итгэмжлэгдсэн ор бүхий эмнэлэг, сувилалуудыг дайчлан нийт 1115 ортой тусгаарлах байрыг бэлтгээд байна.

Дараагийн удаа зочид буудал, Политехник коллеж, ЕБС-ийн дотуур байрыг тусгаарлах байрны зориулалтаар бэлтгэх юм.