//Хурд хэмжигчийг байршуулан ажиллаж байна

Хурд хэмжигчийг байршуулан ажиллаж байна

Баянзүрх дүүрэг дэх Замын цагдаагийн хэлтсээс Улаанбаатар хотруу орж, гарах хөдөлгөөнийг нээсэнтэй холбогдуулан зам тээврийн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нийслэл хот руу орж, гарч байгаа иргэд, жолооч нарт сэрэмжлүүлэг, санамж хуудсыг тараан ажиллаж байна.

Мөн товчооны замд гурван ширхэг зурагт самбарыг байршуулж, тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлсэн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зөөврийн хурд хэмжигчийг байршуулан, хяналт тавин ажиллаж байна.