//Эрдэнэт үйлдвэрийн шахаатай холбоотой асуудлаарх бодит тайлбар

Эрдэнэт үйлдвэрийн шахаатай холбоотой асуудлаарх бодит тайлбар

LIVE: Эрдэнэт үйлдвэрийн шахаатай холбоотой асуудлаар Бодит тайлбар авах гэж байна.