//Эмчийн жоргүй эм олгосон зөрчилд шийтгэл ногдууллаа

Эмчийн жоргүй эм олгосон зөрчилд шийтгэл ногдууллаа

Иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан 02-15/03 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Задь тун ХХК-ийн эмийн санд хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар жор баригч нь эмийг эмчийн жоргүй олгосон зөрчил илэрсэн тул ЗТХ-ийн хүрээнд шийтгэлийн арга хэмжээ авч бүрэн барагдуулж ажиллалаа гэж Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас мэдээллээ.