//Үндэсний өгөх өдөрт таны өгсөн мөнгө 2 дахин үржигдэнэ

Үндэсний өгөх өдөрт таны өгсөн мөнгө 2 дахин үржигдэнэ

Бол бол өгөх өгөх өгөх өгөх. Хүний үнэ цэнэтэй хөдөлмөр эрхлэх нь гэр бүлд үнэ цэнэтэй зүйл болж өгдөг бөгөөд энэ нь ашиг орлого олоход ашиг тусыг нь хүртэх үндэслэлтэй юм. Танд гэнэтийн аялал жуулчлалын асуудалд анхаарлаа хандуулахыг хүсвэл 2 удаагийн аялал жуулчлалын хугацааг харгалзан үздэг. Хэрэв танд 20,000 удаа хандвал зохих ёсоор үйлчилдэг 40,000 хямдралтай зүйл байна. 11-р сарын 1-ний 00:00 цагт Массас 11-р сарын 2-ны 00.00 цаг хүртэл, 24-р цаг үргэлжлэх болно. Та энэ удаагийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор явагдаж байгаа эсэхийг шалгаарай.

Хаан банк, Лантуун дохио ТББ, 5011455609 тоот дансанд анхаарал хандуулах боломжтой. Боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн хүүхэд танхимын нэг багана болох боломжгүй.