//2023 оны улсын шалгалтын хуваарь гарлаа

2023 оны улсын шалгалтын хуваарь гарлаа

2023 оны бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдээс авах улсын шалгалт зохион байгуулах хуваарь гарлаа.