//Улсын хэмжээнд 13 983 их эмч, 13 947 сувилагч эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байна

Улсын хэмжээнд 13 983 их эмч, 13 947 сувилагч эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байна

Улсын хэмжээнд 2022 оны байдлаар 13983 их эмч, 13947 сувилагч эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байна.   Нэг их эмчид ногдох хүний тоо Зүүн бүсэд хамгийн өндөр буюу 400 байгаа бол Улаанбаатарын бүсэд хамгийн бага буюу 172 байна.   Харин 1 сувилагчид ногдох хүний тоо Төвийн бүсэд хамгийн өндөр буюу 288 байгаа бол Улаанбаатарын бүсэд хамгийн бага бую 208 байна.   Мөн манай улсын 1000 хүн тутамд 1 эмнэлгийн ор ногдож байна гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.