//Барилга, хот байгуулалтын сайд албан даалгавар гаргалаа

Барилга, хот байгуулалтын сайд албан даалгавар гаргалаа

“Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2023 оны гуравдугаар сарын 24-ний өдрийн 2023/01 тоот албан даалгавар гарлаа.   Барилгын салбарын иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд, аймгийн засаг дарга нарт Монгол орны нутаг дэвсгэрт олон удаагийн давтамжтай газар хөдлөлтүүд болж, томоохон эрсдэлт нөхцөл байдлыг үүсгэж болзошгүй байгаа тул байгалийн гамшигт аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 6 дахь заалтыг үндэслэн дараах ажлуудыг даалгаж байна.  

Эх сурвалж: БХБЯ