//СЕХ: 2023 онд нөхөн сонгууль явагдах аймаг, сум, дүүргүүд

СЕХ: 2023 онд нөхөн сонгууль явагдах аймаг, сум, дүүргүүд

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.9-д заасны дагуу 2023 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр орон нутгийн Хурлын нөхөн болон дахин сонгуулийг улс даяар нэгдсэн журмаар зохион байгуулна.