//“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал болно

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал болно

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны дөрөвдүгээр сарын 28-ны өдрийн 09.00 цагт  Соёлын төв өргөөнд хуралдахаар товлогджээ.

Тус ээлжит хурлаар:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

2. Компанийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

3. Ногдол ашгийн талаар гаргасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн танилцуулга;

4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;

5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай;

6. Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний танилцуулга зэргийг тус тус хэлэлцэхээр төлөвлөжээ.