//“Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г шинэчлэн батлалаа

“Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г шинэчлэн батлалаа

Үндэсний Статистикийн хороо: Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хуулийн дагуу 2023 онд мөрдөх “Хүн амын амьжиргааны доод түвшин”-г шинэчлэн батлав гэж Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээллээ.