//Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай зар

Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай зар

Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд Улсын Их Хурлын Тамгын газраас нэр дэвшүүлэх тухай зарыг танилцуулж байна. Төрийн албаны тухай хуульд Зөвлөлийн гишүүнд Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар тус бүр нэг хүний, төрийн албан хаагчийн төлөөлөл хоёр хүний нэр дэвшүүлэх бөгөөд нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан тушаалд 15-аас доошгүй жил ажилласан, төрийн удирдлага, эдийн засаг, эрх зүй, боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн дээд боловсролтой, ял шийтгүүлж байгаагүй, 45 нас хүрсэн Монгол Улсын иргэн байна гэж заасан байдаг.