//Анхааруулга самбар, хориглосон тэмдэглэгээг байршууллаа

Анхааруулга самбар, хориглосон тэмдэглэгээг байршууллаа

Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газрын Баян-Овоо сумын Гүрмийн нууранд үүрэг гүйцэтгэж байгаа Аврах бүлгийн алба хаагчид  тус сумын ЗДТГ-тай хамтран үер, усны аюул, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, усны түвшинг заасан анхааруулга бүхий зурагт самбаруудыг хийж байршууллаа.

Урьдчилан сэргийлэх самбаруудыг нуурын орчимд ард, иргэд олноор цугладаг хэсэг болон эрсдэл бүхий газрууд байрлуулсан бол нуурын гүн хэсэгт хүн машин орохыг хориглосон анхааруулах тэмдэглэгээг мөн байршуулаад байна.

Алба хаагчид өдөр бүр 10-15км завьт эргүүл, 5-10 км зайд хөдөлгөөнт эргүүл хийж, өдөрт дунджаар 100-150 хүнд анхааруулга, сэрэмжлүүлэг хүргэн ажиллаж байгаа юм гэж Хэнтий аймгийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.