//“Нүүдэлчин Монгол – 2022” Соёлын биет бус өвийн их фестиваль болно

“Нүүдэлчин Монгол – 2022” Соёлын биет бус өвийн их фестиваль болно

Хүмүүний амьдралын өвөрмөц төрх, зан үйл, хөгжил дэвшлийн нэгэн илэрхийлэл болсон соёлын биет бус өвийг сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх, үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх зорилго бүхий Монгол Улсын соёлын биет бус өвийн “Нүүдэлчин Монгол – 2022” фестиваль зохион байгуулагдах гэж байна.


Энэхүү фестивальд 21 аймаг болон нийслэлийг хамруулсан 22 отог оролцож Монгол Улсын биет бус соёлын өвийн 7 ай савд хамаарах 362 өвийг та бүхэнд танилцуулна.Та бүхэн пэйж хуудсаараа дамжуулан, “Нүүдэлчин – 2022” соёлын биет бус өвийн их фестивалд хэрхэн оролцох тухай болон бусад мэдээллээ цаг алдалгүй хүлээн аваарай.