//МИАТ ТӨХК ачаа тээврийн зориулалттай В757-200F агаарын хөлгөө хүлээн авлаа

МИАТ ТӨХК ачаа тээврийн зориулалттай В757-200F агаарын хөлгөө хүлээн авлаа

МИАТ ТӨХК нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаандаа ашиглах “Ачаа тээврийн зориулалттай” В757-200F агаарын хөлгөө хүлээн авлаа.