//АБГББХ: Хаврын чуулганы хугацаанд 25 асуудал хэлэлцэж, 7 хуулийн төслийг эцэслэн батлуулав

АБГББХ: Хаврын чуулганы хугацаанд 25 асуудал хэлэлцэж, 7 хуулийн төслийг эцэслэн батлуулав

УИХ-ын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо гадаад бодлогын үзэл баримтлалын хүрээнд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа, гадаад бодлогын хэрэгжилтийг хангах, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрийн төслийн талаар болон нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх тодорхой асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах, УИХ-ын хянан шалгах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллалаа.

Хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлгийн талаар:

Монгол УИХ-д өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хүрээнд хэлэлцэх эсэх хэлэлцүүлгийн 1 санал, дүгнэлт, анхны хэлэлцүүлгийн 1 санал, дүгнэлт, эцсийн хэлэлцүүлгийн 1 танилцуулга, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцын зөвшилцөх асуудлаар 6 санал, дүгнэлт, соёрхон батлах асуудлаар 3 санал, дүгнэлт, бусад асуудлаар 4 санал, дүгнэлтийг бэлтгэж холбогдох Байнгын, дэд хороонд хүргүүлж, ажлын хэсгийн 1 танилцуулгыг бэлтгэж, Байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгийн шатанд зарчмын зөрүүтэй 11 саналын томьёоллыг бэлтгэн төслийг эцэслэн батлах бэлтгэл ханган ажиллав. 

Байнгын хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах 7 хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх бэлтгэлийг ханган, эцэслэн батлуулж, Байнгын хорооны 3 тогтоолыг баталж, олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, конвенцын зөвшилцөх 6 асуудлыг шийдвэрлэж, холбогдох байгууллагуудад хуралдааны тэмдэглэлээр 6 үүрэг даалгавар өгч, 2 хэлэлцүүлэг, батлагдсан хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах 1 ажлыг зохион байгууллаа.

Байнгын хорооны тогтоолоор байгуулсан ажлын хэсэг:

Ээлжит чуулганы хугацаанд Байнгын хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, Ажлын хэсгийг УИХ-ын гишүүн Б.Энх-Амгалангаар ахлуулж, УИХ-ын гишүүн Х.Булгантуяа, Н.Наранбаатар, Б.Пүрэвдорж, Н.Энхболд нарын бүрэлдэхүүнтэй ажилласан.

Хууль тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийн талаар:

Байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай  хуулийн  төслийг хэлэлцүүлэн нэгдсэн хуралдаанаар батлуулав.  

Мөн Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Ази, Номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн “Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр”-ийг соёрхон батлах тухай, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Олон улсын хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын байгууллагын 1976 оны конвенцид 2008 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. 

Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ирүүлсэн Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын Хөтөлбөрийн хэлэлцээр /Жижиг зардлыг санхүүжүүлэх хөтөлбөр/-ийн төсөл, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр ирүүлсэн Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 50 дугаар зүйлийн а) хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протоколд нэгдэн орох тухай санал, Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Протоколд нэгдэн орох тухай санал, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр (2022-2023 оны зээлийн төлөвлөгөө)-ийн төсөл, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр ирүүлсэн “Татварын суурийг багасгах, ашиг шилжүүлэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор татварын гэрээтэй холбоотой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай олон талт конвенц”-д нэгдэн орох тухай асуудал, Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр ирүүлсэн Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хоорондын Зээлийн хэлэлцээр (“Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл-II үе шат”)-ийн төсөл зэрэг олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, зээлийн гэрээний төслүүдийг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүллээ.

Хяналт, шалгалтын ажлын талаар:

Ээлжит чуулганы хугацаанд Байнгын хороо хяналт, шалгалтын ажлын хүрээнд Цөмийн энергийн комиссын үйл ажиллагааны тайлан, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон Тамсагбулагийн сав газрын Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг сонсож, мэдээлэлтэй холбогдуулан Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Байнгын хорооны тогтоолыг хэлэлцэн баталсны зэрэгцээ Орос-Украйны дайны явц байдал, манай улсад гарах улс төр, эдийн засгийн үр дагавар, хөрш болон дипломат харилцаатай бусад улс оронтой харилцахад Монгол Улсын баримтлах байр суурь, бодлогын талаарх мэдээллийг хаалттай сонссон. 

Бусад ажлын талаар:

Хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтэд сурталчилан таниулах, олон нийтээр хэлэлцүүлэх, санал авах, мэдээлэл солилцох зорилгоор 2 хэлэлцүүлэг, 1 уулзалт, ярилцлага, гадаадын зочид төлөөлөгчтэй уулзах 5 уулзалт, гадаад томилолт, 1 албан айлчлалыг зохион байгуулж ажиллаа.  

Хууль тогтоомжийн төслийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, олон нийтээс санал авах зорилгоор Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах 7 хууль, тогтоолын төсөл, 6 зөвшилцөх төсөл, 15 Байнгын хорооны санал, дүгнэлт, 1 Эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга, 10 мэдээ, мэдээллийг УИХ-ын цахим хуудас болох forum.parliament.mn болон иргэд олон нийтээс санал авах D.Parliament.mn-д тус тус байршуулсан.  

Түр хороо:

Монгол УИХ-ын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн биелэлтийг сар тутам нээлттэйгээр хэлэлцэж, хяналт тавих, шаардлагатай бол УИХ-ын холбогдох Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэх, санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий түр хороо 2 удаа хуралдаж, нийт 3 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Тухайлбал, Түр хорооны хуралдаанаар Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээлэл болон тус хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт заасан Улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх, Эрүүл мэндийн яамнаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын нөхцөл байдал, вакцинжуулалтын талаарх мэдээллийг тус тус сонсов. 

Мөн Коронавирус цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн биелэлт болон Коронавирусын тархалтын нөхцөл байдал, шинэ төрөл, чиг хандлага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, зөвлөмжийн талаарх мэдээллийг сонссон.

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо