//Нигерийн Авлигатай тэмцэх хороо нь 68 сургуульд Авлигын эсрэг клуб байгууллаа

Нигерийн Авлигатай тэмцэх хороо нь 68 сургуульд Авлигын эсрэг клуб байгууллаа

Osun мужийн засгийн газар Авлигатай тэмцэх бие даасан комисстой хамтран мягмар гарагт тус мужийн улсын болон хувийн 68 ерөнхий боловсролын сургуульд авлигатай тэмцэх клуб байгуулжээ.

Osogbo хотын Ataoja шинжлэх ухааны сургуульд болсон арга хэмжээ нь сурагчдад зөв үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэхийн тулд авлигын хөнөөлийг таниулах зорилготой юм.

Osun мужийн Боловсролын асуудал эрхэлсэн комиссар ноён Folorunso Bamisayemi уг арга хэмжээнд үг хэлэхдээ авлигын хүмүүсийн сайн сайханд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг онцлон тэмдэглэв

Тус яамны Байнгын нарийн бичгийн дарга ноён Adelani Aderinola-ийн төлөөлөгч Bamisayemi цааш нь “Авлигын хэрэгт оролцоход үлгэр дуурайлал байхгүй. Энэ нь оюутнуудын чанартай боловсролыг үгүйсгэж болно” гэв.

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд ийм клубтэй байхын мөн чанар нь хүүхдүүдэд сургуулийн наснаас нь эхлээд авлигын эсрэг хор уршгийг таниулж, сэрэмжлүүлэх явдал юм.”

Osun мужийн ОУЭШК-ын дарга, профессор Bola Owasanoye-ийг төлөөлөн ОУЭШК-ын комиссар ноён Babaalaro Shu’aib нь “институцийн чадавхыг нэмэгдүүлэн, залуучуудын эерэг үнэт зүйлсийг сэргээх нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга зам юм” хэмээсэн.

Залуучуудыг эрч хүч, авьяас чадвараараа үндэсний хөгжлийн тулгуур гэж тодорхойлсон Owasanoye ОУЭШК-ын дарга, профессор / нь энэ байдлаар хүүхэд, залуучуудыг зөв чиглүүлж чадвал үндэсний эерэг өөрчлөлтийг авчрах болно.

Эх сурвалж: https://punchng.com