//Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар олон нийтээс уучлал хүслээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар олон нийтээс уучлал хүслээ

Сүүлийн өдрүүдэд ажил үүргээ гүйцэтгэж явсан иргэн болон сэтгүүлчийн бие, эрх чөлөөнд халдсан асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байж, шүүмжлэл дагуулаад байгаа билээ. Энэ асуудалтай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтээс уучлал хүсчээ.


Тэрбээр,

“Нийт сэтгүүлчид болон иргэд олон нийтээс уучлал хүсье.

Цагдаагийн алба хаагчийн гаргасан хууль бус үйлдлийн өмнөөс сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж буй сэтгүүлчид, зураглаачид болон иргэд олон нийтээс уучлал хүсэж байна.

Миний бие ардчилсан нийгмийн гол тулгуур болсон сэтгүүл зүй, хэвлэн нийтлэх, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг цаг ямагт хүндэтгэн, хамгаалах болно.

Цагдаагийн алба, алба хаагч нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг чандлан сахиж ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн дээдэлж, хамгаалж, хүнлэг энэрэнгүй, ёс зүйтэй ажиллана гэсэн үг юм.

ХЗДХЯ болон Цагдаагийн байгууллагын удирдлагуудын зүгээс нийт цагдаагийн алба хаагчдын ёс зүй, мэргэжлийн харилцаа, хандлагыг хөгжүүлэх сургалт, судалгаа тасралтгүй зохион байгуулдаг. Энэ удаа ч мөн дээрх цогц арга хэмжээнүүдэд онцгой анхаарч ажиллах талаар холбогдох этгээдүүдэд үүрэг, чиглэл өгч байна.

Хүний эрхийг зөрчиж, сэтгүүлчидтэй зүй бус харьцсан, хууль бус үйлдэл гаргаж, өргөсөн тангаргаасаа няцсан алба хаагчид холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох болно.
Мөн цаашид энэ мэт хууль тогтоомж, хүний эрхийг зөрчсөн үйлдэл дахин давтагдвал ЦЕГ-ын дарга, Хошууч Генерал Ж.Болд болон Цагдаагийн байгууллагын шат шатны удирдлагуудад хариуцлага тооцохоо албан ёсоор мэдэгдлээ.” гэсэн байна.