//Анх удаа мод тарих гэж байгаа иргэдэд өгөх зөвлөгөө

Анх удаа мод тарих гэж байгаа иргэдэд өгөх зөвлөгөө

Анх удаа мод тарих гэж байгаа иргэн танд Монгол Улсын зөвлөх агрономич, ойн инженерийн дараах зөвлөгөөг хүргэж байна.