//Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ

УИХ-ын чуулганы 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар Улсын Их Хурлын гишүүн С.Одонтуяа нарын 12 гишүүнээс 2021 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцлээ. 

Хуулийн төслийн талаар Улсын Их хурлын гишүүн С.Одонтуяа танилцуулсан. Хуулийн төсөлд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын үзэл санаа, зарчимд нийцүүлэн зарчим, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн хамгаалагдах эрхийн хүрээнд хүүхэд хамгааллын кейс үйлчилгээний талаарх нэр томьёог олон улсын жишигт нийцүүлэн шинээр нэмж тодорхойлжээ. Мөн орон нутгийн түвшинд /сум, хороонд/ хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хүргэх, орон тооны нийгмийн ажилтан ажиллуулах, тэднийг удирдлага, бодлого, зохицуулалт, арга зүйгээр хангах асуудлыг тусгасан байна. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний төсвийн хуваарилалт, зарцуулалтыг тодорхой болгох, цахим орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, цахим үйлчилгээ үзүүлэгч иргэдийн үүрэг хариуцлага, хүүхдийг цахим орчинд хамгаалах салбар дундын бүтцийг сайжруулах, байгууллага, аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээд нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бодлогодоо хүүхэд хамгааллын бодлогыг тусган хэрэгжүүлдэг, хяналт тавьдаг олон нийтийн, орон тооны бус эцэг эхийн зөвлөл байгуулж, хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах сургалт нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах, байгууллагадаа хүүхдэд ээлтэй орон зай бүрдүүлэх замаар албан хаагчдынхаа ажил, амьдралын тэнцвэртэй байдлыг хангахад чиглэсэн зохицуулалтуудыг мөн тусган боловсруулсан байна.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар хүүхэд хамгааллын тогголцоо бэхжиж, төрийн байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг бүх түвшинд тодорхойлогдож, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ төрөлжиж, чанар, хүртээмж дээшлэх, хүүхэд хамгаалалд зориулсан төсвийн үр ашиг, өгөөж сайжирна гэж төсөл санаачлагчид үзсэн байна.

Нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг УИХ-ын гишүүн М.Оюунчимэг танилцуулав.

Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сарангэрэл, С.Одонтуяа нар хуулийн төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 06 дугаар сард өргөн мэдүүлэх хуулийн төсөлтэй нэгтгээд хэлэлцэх нь зүйтэй, Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Жаргалмаа хүүхдийг хүчирхийлэлд өртсөний дараа биш хүчирхийлэлд өртөхөөс өмнө арга хэмжээ авдаг байхаар, Улсын Их Хурлын гишүүн М.Оюунчимэг 2016 оноос хойш Улсын Их Хурлын эмэгтэй гишүүд хүүхэд хамгааллын төсвийг 1.0 тэрбумаас 13.0 тэрбум хүртэл үе шаттай нэмэгдүүлсэн, иймд төсвийн хуваарилалтыг оновчтой зарцуулах, хүүхэд хамгааллын бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа талаар саналаа илэрхийлжээ.

Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжсэн байна.

Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, Б.Баярсайхан нар асуулт асууж, байр сууриа илэрхийлсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжсэн учир анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Нийгмийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлэв.