//376 байршилд хашаа, хайс чөлөөлнө

376 байршилд хашаа, хайс чөлөөлнө

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газар ашиглалт, мониторингийн хэлтсийн дарга Г.Мөнхбаатараас зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа, хайс буулгах ажлын явцыг тодрууллаа.

-Хашаа, хайс буулгалтын ажил хэзээнээс эхэлсэн бэ. Улаанбаатар хотод хашаа, хайстай байх зайлшгүй шаардлагатай ямар байгууламжууд байдаг вэ?

-Дөрөвдүгээр сарын 5-нд Нийслэлийн Засаг даргын А/476 дугаар захирамжаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, газар ашиглалтыг сайжруулах, явган хүний зам, талбайн хүрэлцээ, хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Ажлын хэсэг байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын ахлах зөвлөх Д.Мөнх-Эрдэнээр ахлуулан ажиллаж байна. Их тойрууд хамаарах 1104 га газарт Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны албан хаагчид хашаа, хайстай холбоотой судалгааг хийн, 971 байршилд 3566 зөрчил илрүүлсэн. Тус судалгаанд үндэслэн 376 байршилд хашаа, хайс чөлөөлөхөөр Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны A/585 дугаар захирамж гарч, газар чөлөөлөхөөр бэлдэж байна. Хашаа, хайсны стандартыг сахиулах арга хэмжээг өнгөрсөн жил хийж байсан. Энэ жил үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. НИТХ-ын 2019 оны тогтоолоор хашаа, хайстай байх 16 байгууллагыг баталсан. Үүний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

-Ямар байгууллагууд хашаа, хайстай байх вэ?

-Сургууль, цэцэрлэг, гадаадын улс орны Элчин сайдын яам, консулын газар, улсын хамгаалалтад байдаг онцгой объектууд хашаа, хайстай байна.

-Байгууллагуудад хашаа, хайс буулгах мэдэгдлийг хүргүүлсэн үү?

-Мэдэгдлийг газар эзэмшигч 175 иргэн, аж ахуйн нэгжид хүргээд байна. Тавьсан шаардлагыг биелүүлж, хашаагаа сайн дураар буулгаж байгаа байгууллага олон байгаа.  

-Хашаа буулгахаас татгалзсан байгууллагуудад ямар арга хэмжээ авах вэ?

-НИТХ-ын 24/17 тогтоолын дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй байж болохгүй. Газар эзэмшигчийн гэрээнд заасан эрх, үүрэг бий. Иргэн, аж ахуйн нэгж шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд Газрын тухай хуулиар албадан буулгах арга хэмжээ авна.

-Хашаа, хайс буулгасны дараах тохижилтын ажлыг хэн хийх вэ?

-Тохижилтыг иргэн, аж ахуйн нэгж хариуцан хийх ёстой. Хашааны оронд мод тарьж, эзэмшлийн газраа хамгаалах хэрэгтэй юм.