//Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг цахимаар хүсэлт гаргаж авна

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг цахимаар хүсэлт гаргаж авна

Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжээ цахимаар хүсэлт гаргаж аваарай.