//Emart Хан-Уул нээлтээ угтан шинэ гишүүдээ бүртгэж эхэллээ

Emart Хан-Уул нээлтээ угтан шинэ гишүүдээ бүртгэж эхэллээ

Гишүүн бүртгэлийг Emart Хан-Уул салбарын гадна автобусны зогсоол дээр хийхээс гадна үйлчлүүлэгчдийнхээ тав тухын үүднээс явуулын бүртгэлийн баг орон сууцны хорооллуудаар явж бүртгэж байна.

Бүртгүүлсэн шинэ гишүүддээ emart эко тор бэлэглэж буй юм байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76110101 дугаараас тодруулна уу.