//Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд

Өнөөдөр ажиллах шинжилгээний цэгүүд

Өнөөдөр /2021.12.08/ Улаанбаатарт ажиллах шинжилгээний цэгүүдийн байршил, цагийн хуваарийг танилцуулж байна.