//ХӨСҮТ: Омикроны халдварлах чадвар делтагаас 1.3 дахин их

ХӨСҮТ: Омикроны халдварлах чадвар делтагаас 1.3 дахин их

Израил улс өчигдөр шөнө Өмнөд Африк болон Европоос омикрон вариантын талаарх урьдчилсан дата хүлээн авснаас сийрүүлвэл:

Сайн мэдээ: Вакцины омикрон вариантын халдвараас сэргийлэх үр нөлөө 3 тун авсан хүмүүст делтатай (95%) харьцуулахад бага зэрэг буурсан боловч өндөр (90%) хэвээр байна. Өвчний хүндрэлээс сэргийлэх үр нөлөө 3 тун вакцинтай хүмүүст делтатай ижил байна.

Анхаарууштай мэдээ: Өмнө нь өвдсөн хүмүүс омикрон вариантаар дахин өвдөх эрсдэл делтатай харьцуулахад 2 дахин өндөр. Омикроны халдварлах чадвар делтагаас 1.3 дахин их.

Вакцинд хамрагдаагүй хүмүүсийн хувьд (үүнд огт вакцин хийлгээгүй, зөвхөн нэг тун хийлгэсэн болон 2 тун хийлгээд 6 сараас дээш болсон хүмүүс хамаарна):

Анхны хувилбартай харьцуулахад омикрон вариантаар өвдөөд хүндрэх эрсдэл 2.4 дахин өндөр.

Дээрх мэдээлэл нь харьцангуй цөөхөн тооны сорьц дээр суурилсан цаашид өөрчлөгдөж болох дата гэдгийг анхаарна уу гэжээ. 

Эх сурвалж: ХӨСҮТ