//Хөнгөн хэлбэрээр өвчилсөн иргэдэд жоргүй олгох эмүүд

Хөнгөн хэлбэрээр өвчилсөн иргэдэд жоргүй олгох эмүүд

Коронавируст халдварын хөнгөн хэлбэрийн үед хэрэглэх жоргүй олгох эмүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.