//Аравдугаар сарын олон улсын нислэгийн хуваарь

Аравдугаар сарын олон улсын нислэгийн хуваарь

Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас ирэх аравдугаар сард хийх олон улсын нислэгийн хуваарийг баталжээ.