//Лхагва гарагт шинжилгээ авах цэгүүд

Лхагва гарагт шинжилгээ авах цэгүүд

Өнөөдөр буюу 2021 оны есдүгээр сарын 15-нд ажиллах шинжилгээний байнгын болон явуулын цэгийн байршил